Home ความรัก ผู้หญิงที่มีพฤติกรรม 5 แบบนี้ ผู้ชายเกรงใจมากๆ

ผู้หญิงที่มีพฤติกรรม 5 แบบนี้ ผู้ชายเกรงใจมากๆ

0
0

ผู้หญิงในแบบที่ผู้ชายทุกคนต้องกลัว ไม่หมายถึงผู้หญิงที่ดุ หรือทำร้ า ยร่า งกา ยเขาจนเขากลัวแล้ว

ไม่กล้าเข้าหานะคะ แต่หมายถึงผู้หญิงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ ไม่มากก็น้อยอย ากได้มาเป็นคู่ครอง มีเสน่ห์

แบบที่ผู้ชายต้องการ มีสิ่งที่เขาปรารถนาเพราะกว่าจะเจอผู้หญิงแบบนี้ เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยแต่ไม่ใช่ว่า

จะไม่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน เพราะผู้หญิงสมัยนี้พวกเขาปรับตัวกันแล้ว ทั้งนั้นสาว ๆ คนไหนอย ากให้แฟน

ตัวเองเกรงใจ หรืออย ากเอาเขาให้อยู่หมัด ลองนำไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะ

1.ผู้หญิงดุ

ไม่ใช่ดุแบบวีนเห วี่ ย งนะ อันนี้ไม่เรียกว่าดุและห้ ามทำเด็ดข า ด แต่ดุในที่นี้ หมายถึงต้องใช้ความดุ

จากภายในดุด้วยสายตา ด้วยคำพูดที่ตรงแต่จริงแบบไม่หย าบคา ย แบบปกติพูดมากพอโ ก ร ธแล้ว

เงียบแบบอากาศเย็นยะเยือก แบบนี้น่ากลัว

2.ผู้หญิงนิ่ง

คนที่ใจเย็น นิ่ง ๆ เงียบ ๆ แบบมองหน้าแล้ว ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่มีรัศมี ความน่ากลัวแ ผ่ออกมา

ถึงจะไม่พูดอะไรสักคำก็ตาม

3.ผู้หญิงให้เกี ย รติ

ไม่ประจ านเขาต่อหน้าสาธารณะ เช่น ตั้งสเ ต ตั สด่ าเขาบนโ ซเ ชี่ ย ล หรือต่อว่าเขาตอนอยู่หน้า

เพื่อนๆของเขา

4.ผู้หญิงเก่ง

เป็นคนฉลาดทั้งหน้าที่การงาน และฉลาดทางอ า ร มณ์ควบคุมสถานการณ์เก่ง ไม่ค่อยง้อผู้ชายเท่าไหร่

เพราะตัวเองเก่งทั้งงานนอกบ้ าน และในบ้ าน เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องง้อใครมากนัก ตนสามารถทำด้วย

ตัวเองสบาย

5.ผู้หญิงดี

เป็นคนที่ดีจริง ๆ ไม่มีแอ๊บ ดีจากภายในสู่ภายนอก ทั้งจิตใจการศึกษ าหน้าที่การงาน แบบนี้ผู้ชายไม่รัก

ไม่ซื่ อสั ตย์ก็แ ย่แล้ว

ขอบคุณที่มา : t o d a y.l i n e. m e

Load More Related Articles
Load More By Kidnankidnee
Load More In ความรัก

Check Also

9 นิสัยคนที่เป็นคู่แท้ หากได้เจอแล้วคบกันยาว เลิกกันยาก

คุณจะรู้ว่าระยะเวลา ที่คบกับแฟน ไม่สามารถบ่งบอกได้เลยว่ … …